12 วิธีเปลี่ยนคุณเป็น เจ้าของธุรกิจ ที่สำเร็จ และ 10 ความจริงที่พวกเขาไม่เคยพูด

0
115

เจ้าของธุรกิจทุกคนคงเคยได้ยินคำคมนี้มาบ้างแล้ว คือ “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครา” แต่ยังมีเจ้าของธุรกิจบางส่วนได้มุ่งว่า จะต้องรู้เกี่ยวกับคู่แข่งให้ได้ก่อนเพราะนึกว่ารู้จักธุรกิจของตัวเองดีแล้ว แต่ในความจริงนั้น อันดับแรกที่สำคัญ ที่ต้องรู้ คือ การรู้จักธุรกิจของตัวเองก่อน ด้วยเหตุนี้ เราจึงมี 12 วิธีเปลี่ยนคุณเป็น เจ้าของธุรกิจ ที่สำเร็จ ดังต่อไปนี้

ป้าหมายและความตั้งใจจริง คือ สิ่งจำเป็นที่สุดในการเป็น เจ้าของธุรกิจ

เป้าหมายและความตั้งใจจริงคือสิ่งจำเป็นที่สุดในการเป็น เจ้าของธุรกิจ

1.มีความมุ่งมั่นว่าปรารถนาจะเป็นอะไร วิธีนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการวางเป้าหมายในธุรกิจได้อย่างชัดเจน ด้วยการเริ่มต้นตรวจธุรกิจตัวเองก่อนว่า มีเป้าหมายอย่างไร อยากจะทำอะไร ก็จะทำให้เห็นว่าจะพัฒนาได้อย่างไร

2.มีวินัยในธุรกิจของตัวเอง การมีวินัยในธุรกิจของตัวเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หมายความว่า ความฝันไม่ว่าจะไกลก็ต้องทำให้ถึงฝัน ไม่ใช่เอ้อระเหยลอยชายเพ้อฝันเลื่อนลอย

3.ทุ่มเทในการลงมือทำ ยกตัวอย่าง บิล เกตส์ เป็นบุคคลที่มีภาพในใจอย่างชัดเจน คือ ต้องการเป็นเจ้าของบริษัทซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนโลก ทำให้โปรแกรมเมอร์ที่มีความชำนาญเข้ามาเพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมด้วย แสดงถึงการทุ่มเทในการลงมือทำอย่างเต็มที่

อาศัยความรู้ทางธุรกิจในการมีทิศทาง เจ้าของธุรกิจ อย่างชัดเจน

4.อาศัยความรู้ทางธุรกิจในการมีทิศทางอย่างชัดเจน การอาศัยความรู้ทางธุรกิจจะทำให้มีทิศทางการเดินอย่างชัดเจน หากมองตัวเองแล้วความรู้ที่มียังไม่พอ ก็ควรเพิ่มความรู้ให้มากกว่าเดิม

5.รู้ลึกและรู้กว้าง การเป็น เจ้าของธุรกิจ ที่สำเร็จ จะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่รู้ลึกในธุรกิจที่ทำและรู้กว้างในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจที่ทำโดยตรง สิ่งเหล่านี้ ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้

6.เคลียร์อารมณ์ด้านลบออกไปจากใจ การมีอารมณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจอยู่ในใจ ควรให้มีการเคลียร์หรือสละออกไปจากใจเพราะอารมณ์ด้านลบทำให้ผลงานธุรกิจออกมาไม่สร้างสรรค์ได้

7.แก้ปัญหาได้ เจ้าของธุรกิจทุกคนจะเจอเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจ ไม่ใช่เฉพาะเจ้าของธุรกิจทั่วไปเท่านั้น แม้แต่เจ้าของธุรกิจที่เป็นมหาเศรษฐีที่รวยเป็นหมื่นล้านหรือแสนล้านก็เจอเรื่องไม่ถูกใจเช่นเดียวกัน บางทีเจอปัญหามากหรือใหญ่กว่าเจ้าของธุรกิจทั่วไปเสียอีกเพราะปัญหาที่เจ้าของธุรกิจทั่วไปเจอนั้น เพียงมีเงินมากพอก็สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายแล้ว

นำศักยภาพตัวเองไปใช้

8. นำศักยภาพตัวเองไปใช้ การนำศักยภาพไปใช้เป็นการเอาความรู้มาเชื่อมโยงกันและมีความไหวพริบในการแก้ปัญหา ซึ่งความรู้ที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเพราะถึงแม้คนที่เรียนหนังสือไม่สูงมากนัก อาจจะจบแค่ประถมหรือมัธยม ก็สามารถบริหารธุรกิจจนประสบความสำเร็จได้

9.ไม่หลงตัวเอง การมีปัญญาปฏิภาณก็จะช่วยให้รู้จักตัวเองมากขึ้น ที่สำคัญไม่ควรหลงตัวเอง ว่าเรียนสูงหรือจบปริญญาโท ปริญญาเอก ได้เกียรตินิยมเนื่องจากการหลงตัวเองจะทำให้ปิดกั้นการรู้จักตัวเอง

10.แก้จุดอ่อนเสริมจุดแข็งของตัวเอง  เมื่อรู้จักตัวเองอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความสามารถ ว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็งว่าเป็นอย่างไรแล้ว ก็จะเกิดผลดีอยู่ 2 อย่าง คือ 1. จะมองเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งจนดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 2. เมื่อรู้จักตัวเองได้ชัดเจน ก็จะทำให้รู้จักหรือมองเห็นคนอื่นได้ชัดเจนเหมือนกัน

มีการสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน

11.มีการสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วน การสังเกตอย่างละเอียดจะช่วยให้จับประเด็นออกหรือสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น จากนั้นให้ปรับทุกอย่างให้ดีขึ้น ในทางตรงข้ามหากไม่สังเกตว่าธุรกิจมีจุดอ่อน มีความบกพร่อง ก็เสมือนกับว่าเป็นการหลอกคนอื่นชั่วคราว สุดท้ายไม่มีคนอยากซื้อสินค้าและบริการ

12.เพิ่มเวลาธุรกิจ หากต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ควรเพิ่มความขยันและเพิ่มเวลา ที่สำคัญจะต้องมีคุณภาพด้วย ธุรกิจที่ทำก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

10 ความจริงที่ เจ้าของธุรกิจ ไม่เคยพูด

10 ความจริงที่เจ้าของธุรกิจไม่เคยพูด

1.กำไรขาดทุนในการลงทุนทำธุรกิจ การลงทุนทำธุรกิจแบ่งได้เป็น 4 แบบ กล่าวคือ แบบแรก ขาดทุน แบบที่สอง กำไรน้อยกว่าที่คิดไว้ แบบที่สาม กำไรเท่าที่คิดไว้ และแบบที่สี่ กำไรเกินที่คิดไว้ เช่น คิดว่าได้กำไรสักประมาณ 3 ล้าน แต่กลายเป็นกำไรสิบล้านหรือร้อยล้าน

2.การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ วงจรธุรกิจเพียงปีเดียวหรือสองปีได้ผ่านไปเป็นช่วงที่ธุรกิจขาลง ในขณะเดียวกันกลับมีธุรกิจอย่างอื่นเป็นช่วงขาขึ้น แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ความรู้ในการลงทุน

3.ความรู้ในการลงทุน คุณลองถามตัวเองว่า คุณจะล้มเลิกหรือไม่ หากได้ทำธุรกิจมาสัก 2 – 3 ปี ถ้าคำตอบพบว่า ไม่ใช่ คุณก็จะต้องทุ่มเทในการเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนการทำธุรกิจนั้น ถึงแม้ว่าการลงทุนธุรกิจจะเป็นแบบเดียวกันในประเทศสักหมื่นธุรกิจก็ตาม  

4.ความสำคัญการประกอบเหตุ เจ้าของธุรกิจ บางส่วนมักมองที่ผลลัพธ์ในการทำธุรกิจ เช่น อยากได้กำไรมาก ซึ่งจริง ๆ แล้ว การลงทุนในธุรกิจนั้น ต้องเน้นในการประกอบเหตุ

สินค้ามีคุณภาพในราคายุติธรรม

5.สินค้ามีคุณภาพในราคายุติธรรม สินค้ามีคุณภาพในราคายุติธรรม เรียกได้ว่า คุ้มราคา จนลูกค้าได้เข้าหาคุณ ในทางกลับกันหากธุรกิจไม่ได้มีคุณภาพก็จะส่งผลให้ลูกค้าไม่เข้าหาได้

6.คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจ การคัดเลือกบุคคล ใช่ว่าจะมองไปที่เรียนเก่งหรือทำงานเก่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานในการคัดเลือกที่เหมาะสมกับธุรกิจด้วย เช่น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และศึกษาแนวทางที่จะทำงานให้ดีกว่าเดิม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำธุรกิจ

7.การปรับตัวอย่างรวดเร็ว การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วในการทำธุรกิจเพราะถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ทันในที่สุดจะส่งผลให้ธุรกิจไปไม่รอดได้

8.การมองภาพความสำเร็จในอนาคต มองเห็นอนาคตข้างหน้าหรือภาพความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนเพื่อจะได้ทำธุรกิจไปถึงเป้าหมายไม่ใช่ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างไร้เป้าหมาย

ช่องทางในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

9.ช่องทางในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ หากต้องการให้ธุรกิจเครือข่ายที่ทำอยู่ได้แจ้งเกิด ให้เพิ่มช่องทางการใช้สื่อโซเชียล หรือเข้าร่วมงานสัมมนาเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะมีการเริ่มทักทายหรือสื่อสารกันอยู่แล้ว จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้

10.การจัดการปัญหารุมเร้า หากมีปัญหามากมายจนตั้งหลักไม่ทัน ให้ทำจิตใจให้สงบแล้วจะพบทางออกในการแก้ปัญหาที่รุมเร้าได้ แต่อย่าเดาในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเนื่องจากจะต้องอาศัยหลายทางเลือกเพื่อประกอบการตัดสินใจ

12 วิธีเปลี่ยนคุณเป็น เจ้าของธุรกิจ ที่สำเร็จ

12 วิธีเปลี่ยนคุณเป็น เจ้าของธุรกิจ ที่สำเร็จ และ 10 ความจริงที่เจ้าของธุรกิจไม่เคยพูด เป็นเคล็ดลับการลงทุนทำธุรกิจให้เติบโตตลอดกาลเพราะไม่ว่าใครก็มีความต้องการกำไร ดังนั้น วิธีเปลี่ยนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่สำเร็จตามที่ได้ฝันไว้ สามารถฝึกฝนกันได้ง่าย ๆ เพียงทำตามจากที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้นเอง